GdG St. Peter Mönchengladbach-West

Det on Dat von Haader op Platt

fällt dess Joar leider uut!

B12_RGB (c) H. Panglisch
Datum:
Fr. 5. Nov. 2021
Von:
Helga Panglisch

Werr hannt hin- un her övverleit, off werr dess Joar wier mött Öch enne schönne Oavend mött Stöckskes on Leedches op Haader Platt verbrenge solle.
Em Suemer deite werr noch, datt könne werr maake – ävver jetz, wo die Corona-Inzidenze wier no oave jonnt, esset doch scheinbar bäeter bis nächstes Joar de waade.

Blivvt jesonk – un werr freue oss op nächstes Joar em November, wenn et dann widder heesch:
„Det on Dat von Haader op Platt!“

Helga Panglisch